จำนวนรายการทั้งหมด: 2,406 รายการ
สถานประกอบการ ขนาดโรงงาน จังหวัด โครงการที่เข้าร่วม
ตงไฮ่เซรามิก S-เล็ก กรุงเทพมหานคร 51MLI โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก (2551) - เข้าร่วมโครงการ
เปรมประชาคอลเลคชั่น S-เล็ก กรุงเทพมหานคร 51MLI โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก (2551) - เข้าร่วมโครงการ
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องดินเผา S-เล็ก กรุงเทพมหานคร 51MLI โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก (2551) - เข้าร่วมโครงการ
มีศิลป์เซรามิค S-เล็ก ลำปาง 51MLI โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก (2551) - เข้าร่วมโครงการ

59MLI-ภูมิภาค โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค (2559) - เข้าร่วมโครงการ
ราชาเซรามิค L-ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 51MLI โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก (2551) - เข้าร่วมโครงการ
เอ็น.เอส.จี. เซรามิก S-เล็ก กรุงเทพมหานคร 51MLI โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก (2551) - เข้าร่วมโครงการ
โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) L-ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 51MLI โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก (2551) - เข้าร่วมโครงการ

58WMS โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS (2558) - เข้าร่วมโครงการ
รอยัล ปอร์ซเลน L-ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 51MLI โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก (2551) - เข้าร่วมโครงการ
อเมริกันสแตนดาร์ดบีแอนด์เค (ประเทศไทย) S-เล็ก กรุงเทพมหานคร 51MLI โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก (2551) - เข้าร่วมโครงการ
วังแคว้งเซรามิกคราฟท์ M-กลาง กรุงเทพมหานคร 51MLI โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก (2551) - เข้าร่วมโครงการ

54MLI-CVE โครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ (2554) - เข้าร่วมโครงการ
5 ดาวสยาม S-เล็ก อุดรธานี 52MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (2552) - เข้าร่วมโครงการ
ขอนแก่น เซรามิค S-เล็ก ขอนแก่น 52MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (2552) - เข้าร่วมโครงการ
คอมพาวด์เคลย์ S-เล็ก สิงห์บุรี 52MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (2552) - เข้าร่วมโครงการ
ชินชนะอินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) L-ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 52MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (2552) - เข้าร่วมโครงการ
โชคพนา (2512) L-ใหญ่ สุราษฎร์ธานี 52MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (2552) - เข้าร่วมโครงการ
เซเมกซ์ (ประเทศไทย) S-เล็ก สระบุรี 52MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (2552) - เข้าร่วมโครงการ
ทรูสโตน S-เล็ก สระบุรี 52MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (2552) - เข้าร่วมโครงการ
บอรอลผลิตภัณฑ์หินทราย (ประเทศไทย) S-เล็ก กรุงเทพมหานคร
บุญบูมเซรามิกส์ดีไซน์ S-เล็ก กรุงเทพมหานคร 52MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (2552) - เข้าร่วมโครงการ
เบญจณีคัมพานี S-เล็ก กรุงเทพมหานคร 52MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (2552) - เข้าร่วมโครงการ